سازی بسیار پرطنین، با صدایی گرم، دلنشین و قدرتمند.
سیستم آموزشی صحیح در یادگیری و آموزش ویولنسل نقش بسیار مهمی دارد و اگر مبانی نوازندگی ویولنسل غیراصولی تدریس شود، عملا هنرجو هرگز به سطوح بالاتر نوازندگی دست نخواهد یافت.
به علت کم بودن نوازنده ی ویولنسل به نسبت دیگر سازها می توان به قطعیت گفت که برای یک نوازنده ی خوب آموزش ویولنسل همواره امکان همکاری با گروه های مختلف فراهم است و از این بابت آینده ی هنری تضمین شده تری را در مقایسه با دیگر نوازندگان داراست. یادگیری و آموزش ویولنسل به صبر، حوصله، تمرین و پشت کار نیاز دارد.
پس از گذشت یک سال هنرجو از عهده ی نواختن تکنیک ها و آهنگ های ساده مختلفی برخواهد آمد، در پایان سال دوم این تکنیک ها و آهنگ ها پیچیده تر و زیباتر خواهند شد و در پایان سال سوم هنرجو دیگر وارد رده ی نیمه حرفه ای گشته و توانایی همنوازی با گروه های مختلف موسیقی را داراست و از پس آهنگ ها و تکنیک های بسیار زیبایی برخواهد آمد.
جهت یادگیری ویولنسل، حداقل می بایست روزی 30 دقیقه تمرین کرد.
از معروف ترین نوازندگان ویلنسل در جهان می توان به آلیسا وایلرستاین و یو-یو ما اشاره کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی