سمانه گلکار

سمانه گلکار

پیشینه هنری
سمانه گلکار
نوازنده تنبک و سازهای کوبه ای
سرپرست گروه کوبه ای کودکان ترنج
رشته تحصیلی گرافیک
اجرا در گروه های موسیقی
خنیاگران مهر ( بهزاد عبدی )
گردون ( آزاد میرزاپور )
گروه نهفت (جهانشاه صارمی)
تیدا ( ترگل خلیقی)
اجرا و نوازندگی در تئاتر یک دقیقه و ۱۳ ثانیه به کارگردانی دکتر شهرام گیل آبادی
و همکاری و اجرا در آلبوم های موسیقی و فستیوال های موسیقی
رتبه اول جشنواره موسیقی فجر سال ۱۳۷۹
رتبه سوم جشنواره موسیقی فجر سال ۱۳۸۱
روزهای حضور
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی