مهرداد مهدوی

مهرداد مهدوی

استاد گیتار

پیشینه هنری
گیتار را از سن 12 سالگی شروع کرده و سبک کلاسیک را به صورت جدی نزد استاد رسام لردکانی فرا

گرفت وی همچنین شاگردی نزد اساتیدی فرزاد دانشمند .سیمون آیوازیان (گیتار)حمیر رضا حمیدی (سلفژ)
و دکتر لوریس (تئوری و هارمونی )را در کارنامه خود دارد .
اجرای آموزشگاهی .سلو و سرپرستی گروه گیتار .سالن همایش های قلب تهران 84

شرکت در 2 دوره از مسابقات جشنواره محله در سالن های 86و87 (در سطح استان تهران)و

کسب مقام اول در نوازندگی گیتار در هر2 دوره

عضو ارکستر گیتار و سرپرست کوارتت گیتار استاد دانشمند در سال های 90و91

اجرای مشترک گیتار فلوت در سمینار فلوت تهران . سالن شهید آوینی دانشگاه تهران .بهار 90

اجرای مشترک موسیقی آمریکای لاتین .90

اجرا به همراه ارکستر و کوارتت گیتار 91

همنوازی گیتار و ویولا. سالن شهید آوینی دانشگاه تهران .91

دارای مدرک کارشناسی موسیقی (نوازندگی ساز جهانی ) از مرکز عالی موسیقی

دارای کارت عضویت خانه موسیقی

اجرای دانشجویی از سال 87

ارائه ی مقاله شیوه های نوین در نوازندگی گیتار کلاسیک به همراه عکس و ویدیوی آموزشی که بر روی سایت
www.harmonytalk.com
ر 2 نسخه فارسی و انگلیسی منتشر شده است و همچنین تنظیم قطعات

Sergei rachmaninoff اثر prelude in c#minor op.3 no.2و ennio morricone اثر playing
که با استفاده از تکنیک های نوین در راستای مقاله منتشر شده اند . َ
روزهای حضور
شنبه، دوشنبه، سه شنبه، جمعه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی