مهر آفرین طوسی

مهر آفرین طوسی

استاد ویلن

استاد ویلن
پیشینه هنری
فارغ التحصیل هنرستان موسیقی. دارای مدرک لیسانس موسیقی نوازندگی ویلن از دانشگاه عالی موسیقی و دانشجوی ارشد دانشگاه هنر کرج در رشته آهنگسازی می باشد.
شرکت در اجراهای متعدد با ارکستر هنرستان
اجرا در تالار وحدت با ارکستر فیلار مونیک ایرانیان
اجرا در کشور آلمان به همراهی ارکستر سمفونیک اسنا بروک به عنوان نوازنده منتخب فیلارمونیک تهران به سرپرستی استاد نادر مشایخی
اجرا با گروه موسیقی ارف به رهبری مسعود نظر در جشنواره موسیقی فجر
روزهای حضور
شنبه، سه شنبه، چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی