مجتبی زمانی

مجتبی زمانی

استاد سنتور

استاد سنتور
پیشینه هنری
اجرای کنسرت های متعدد در تهران و شهرستان ها
اجرای آلبوم "موج "( آثاری از استاد پشنگ کامکار)
اجرای سی دی صوتی کتاب های یاد و باد و شورآهنگ
همکاری با استاد پشنگ کامکار در گرداوری و انتشار کتابهای گلنار - یادگاران - سپیده - هزار دستان - موج - یادو باد - شور آهنگ 1 و 2 برای ساز سنتور .

آموزش کتاب شیوه ی سنتور نوازی از پشنگ کامکار - دوره ی ابتدایی استاد پایور - آثاری از موسیقی ایران گردآوری شده در کتاب های گلنار - یادگاران - سپیده - هزاردستان و ...
آموزش ردیف میرزا عبدالله و قطعاتی از آثار اساتیدی چون فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان .
برای علاقمندان به شیوه سنتور نوازی معاصر نیز قطعاتی در شیوه سنتور نوازی نوین -قطعات دو صدایی و اتود ها و ....آموزش داده می شود .شیوه آموزش :

آموزش کتاب شیوه ی سنتور نوازی از پشنگ کامکار - دوره ی ابتدایی استاد پایور - آثاری از موسیقی ایران گردآوری شده در کتاب های گلنار - یادگاران - سپیده - هزاردستان و ...
آموزش ردیف میرزا عبدالله و قطعاتی از آثار اساتیدی چون فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان .
برای علاقمندان به شیوه سنتور نوازی معاصر نیز قطعاتی در شیوه سنتور نوازی نوین -قطعات دو صدایی و اتود ها و ....آموزش داده می شود .
روزهای حضور
یکشنبه، دوشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی