تقریبا همه دوست دارند آواز بخوانند و حداقل در خلوت خود زمزمه هایی دارند... حنجره اولین و قدیمی ترین ساز انسان است. خیلی ها می پرسند: آیا ما هم می توانیم آواز بخوانیم؟ آیا صدایمان خوب است؟ برای پاسخ به این سوالات باید بگوییم که جواب مثبت است و همگان قطعا می توانند آواز بخوانند.
هر انسانی به صورت خدادادی بازه ی صوتی مشخص و رنگ صدای منحصر به فردی را داراست. در این میان عده ای از بازه ی صوتی وسیع تر و شاید رنگ و جنس صدای جذاب تری برخوردار هستند ولی لزوما آنها در این عرصه موفق تر نیستند. بسیاری از خوانندگان مشهوری که صدایشان تا ابد در قلب و روح شنوندگان زنده خواهد ماند نه گستره ی صوتی وسیعی داشته اند و نه جنس صدای خیلی جذاب و خاص، بلکه آنها توانسته اند با تمرین بر روی تکنیک های صدا سازی و سلفژ و با شناخت کامل از دامنه ی صوتی مجاز برای حنجره ی خود و تمرکز بر روی اجرای تکنیک ها در همان بازه و همچنین با جاری ساختن حس و روح خود در صدایشان، به این سطح از زیبایی هنری و تاثیر گذاری دست یابند.
در یک سیستم صحیح آموزشی در کنار تمرین مستمر روزانه، شما بعد از گذشت 1 سال قادر خواهید بود که در کنار یک گروه سازی و یا در جمعی از یک گروه آوازی و یا ترکیبی از آن دو بصورت صحیح آواز بخوانید و البته هر قدر که زمان بیشتری از آموزش شما بگذرد قطعا بر توانایی شما نیز افزوده خواهد شد.
جهت یادگیری آواز، می بایست حداقل روزی 20 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی