آموزش سه تار از نظر سادگی بعد از سنتور در رتبه ی دوم قرار می گیرد. صدای لطیف و منحصر به فردش بسیار دلرباست و حجم کم صدایش نسبت به تار آن را بسیار خصوصی و شخصی و به بیان قدما (اندرونی) ساخته است.
اگر 1 سال برای یادگیریش تلاش کنید پس از آن دیگر هرگز از آن جدا نخواهید شد و هر روز با آموزش سه تار و یادگیری تکنیک های مختلف آن، لذت نوازندگی را دو چندان تجربه خواهید کرد. از همان ماه های نخست در کنار آموزش تکنیک های اصلی سه تار، ملودی های بسیار زیبایی را نیز فراخواهید گرفت که نواختن این آهنگ ها، انگیزه و امید برای ادامه مسیر و آموزش سه تار را در دل شما همواره زنده نگاه خواهد داشت.
جهت یادگیری سه تار، حداقل می بایست روزی 20 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی