سازی بسیار دلنشین و باب میل جوانان. ولی اگر فکر می کنید خیلی سریع و نابرده رنج می توانید در آن مهارت پیدا نمایید، جواب منفی است.
آموزش نواختن صحیح گیتار به صورت اصولی و آکادمیک به زمان، تلاش و حوصله نیاز دارد و اگر می بینید افرادی ادعا می کنند که 3 یا 6 ماهه به شما گیتار می آموزند، شک نکنید که این ادعا غلط است و آنها بخش بسیار ناچیزی از هنر گیتار نوازی که مربوط به آکوردگیری می باشد و آن هم بصورت غیرعلمی و غیر اصولی به شما می آموزند.
در رابطه با آموزش گیتار خیلی از هنرجویان می پرسند که چه سبکی را انتخاب کنیم، پاپ، کلاسیک یا فلامنکو؟ باید بدانید که سبک مشخص و آکادمیکی به نام سبک پاپ وجود خارجی ندارد و نوازندگان با استفاده ی محدود از بخشی از تکنیک های گیتار کلاسیک و بخشی از فلامنکو نام پاپ را بر آن نهاده اند، پس سبک پاپ قطعا نمی تواند سبکی علمی و اصولی برای یادگیری گیتار باشد ولی می توان به دلیل علاقه هنرجویان به موسیقی پاپ بخشی از زمان کلاس را به کار کردن روی آهنگ های موسیقی پاپ صرف کرد. برای آموزش گیتار می بایست بین دو سبک کلاسیک و فلامنکو نیز باید بدانید که هر دوی این سبک ها در مبانی و حداقل 2 سال با یکدیگر مشترک هستند پس هنرجویان مبتدی نیازی برای تفکر به این موضوع راندارند.
جهت یادگیری گیتار، می بایست حداقل روزی 30 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی