تنبک، سازی با قدمت بیش از 1400 سال در فرهنگ و هنر ایران زمین. از خانواده ی سازهای کوبه ای و با صدایی درخشان و منحصر به فرد.
تنبک و آموزش تنبک از همان ماه های ابتدایی پس از شروع، کم کم توانایی اجرای تکنیک های جذاب شما را به ادامه ی مسیر علاقه مندتر می نماید.
تنبک سازی است ارزان و قابل حمل. هم بصورت تکنوازی و هم در جمع گروهی سازها، صدایی بسیار دلنشین و خوش رنگ را داراست.
اگر آموزش تنبک در یک سیستم آموزشی صحیح و جذاب آن را فرا بگیرید ظرف مدت یک سال تا یک سال و نیم، با آموزش تنبک از عهده ی نواختن تکنیک های مختلفی برخواهید آمد و توانایی همنوازی با سازهای دیگر و همچنین تک نوازی را دارا خواهید شد. البته این امر در سایه تمرین منظم روزانه در آموزش تنبک تحقق خواهد یافت.
جهت یادگیری تنبک، حداقل می بایست روزی 20 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی