امروزه دیگر همگان از تاثیر عمیق و مثبت موسیقی بر ذهن کودکان مطلع گشته اند و این موضوع از نظر علمی بدون شک اثبات گردیده است. دوره ی آموزش موسیقی کودک (ارف)، براساس توانایی کودکان و بر مبنای علاقه مندی هایشان و در تناسب کامل با سن آنها طراحی گردیده است.
در این دوره آموزش مفاهیم اساسی و بنیادین موسیقی مثل ضرب، ریتم، کشش، هماهنگی در نواختن و خواندن و ... در غالب ملودی ها و شعرهای کودکانه و سازهایی مانند طبلک، بلز، متالوفون، زایلفون و در مرحله بعد فلوت ریکوردر به آنان آموخته می شود.
دوره آموزش موسیقی کودکان 3 تا 5 سال حدود 2 سال و برای کودکان 6 تا 9 سال حدود 1/5 سال زمان می برد. پس از اتمام دوره آموزش موسیقی کودک (ارف)،
کودک با در نظر گرفتن نظر استاد، نظر خانواده و صد البته علاقه مندی شخصی خودش، ساز تخصص اش را برای ادامه مسیر یادگیری موسیقی انتخاب می نماید. امیدواریم که هیچ کودکی از دوره ی زیبا و تاثیر گذار ارف محروم نگردد.

مقالات مرتبط
بهترین سن برای آموزش موسیقی به کودکان
آموزش موسیقی کودکان
آموزشگاه موسیقی کودکان
تاریخچه آموزش موسیقی به کودکنرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی