دف سازی عارفانه با صدایی نافذ، ساز صوفیان ایران کهن و از خانواده ی سازهای کوبه ای.
شاید بارها با تبلیغات آموزش دف در 5 و 8 یا 10 جلسه برخورد کرده باشید. آیا به نظر شما می توان سازی با این اصالت تاریخی و سرشار از تکنیک های مختلف را در این مدت کوتاه به صورت کامل فرا گرفت؟ قطعا جواب منفی است.
برای آنکه بتوانید صدایی گوش نواز از دف تولید نمایید و ضمنا بتوانید سرعت، ریتم و دیگر مولفه های اصلی نوازندگی دف را بیاموزید باید حداقل یک سال در یک سیستم آموزش دف استاندارد و تمرین منظم روزانه قرار بگیرید.
در طی این دوره آموزش دف شما می توانید کم کم با گروه های سازی و یا آوازی نیز شروع به همنوازی نمایید و از نواختن در کنار آنها لذت ببرید. اگر زمان تمرین تان زیاد نیست و یا می خواهید سریع تر از فن نوازندگی برخوردار شوید، بدون شک دف انتخاب خوبی است.
جهت یادگیری دف، حداقل می بایست روزی 20 دقیقه تمرین کرد.

از بزرگترین و معروف ترین نوازندگان دف می توان به بیژن کامکار و مسعود حبیبی اشاره کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی