صدایی بسیار زیبا و پرطنین و گستره ی وسیع صوتی از ویژگی های پیانو است. پیانو به کامل ترین ساز مشهور است و به بیانی آن را مادر سازها می نامند.
به علت پیشرفت های بسیار زیادی که در شیوه ی تدریس و آموزش پیانو ایجاد شده است، اگر در یک سیستم صحیح آموزشی پیانو را آموزش ببینید و تمرین مناسبی نیز داشته باشید، بعد از گذشت 1 سال شما آهنگ ها و تکنیک های مختلفی را فرا گرفته و می نوازید و پس از 2 سال از عهده ی نواختن آهنگ ها و تکنیک های به مراتب
جذاب تری برخواهید آمد و در پایان سال سوم، شما وارد مرحله نیمه حرفه ای شده اید و همگان ( البته بجز متخصص ها )شما را به عنوان یک پیانیست می شناسند. امروزه با وجود پیانوهای دیجیتال دیگر قیمت تهیه ی این ساز قابل تحمل تر شده است. البته هنرجویانی که به هر علتی قصد خرید پیانوهای دیجیتال را نیز ندارند می توانند تا یک سال ابتدایی از ارگ های الکترونیک که قیمت به مراتب کمتری را دارا هستند نیز استفاده نمایند.
جهت یادگیری پیانو، حداقل می بایست روزی 30 دقیقه تمرین کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی