آموزش موسیقی در هنرستان ها

یکی از مشکلات جدی در زمینه ی آموزش علمی موسیقی،محدود و ناشناخته بودن تعداد هنرستان ها در کشور است،به طوری که حتی عده ای از وجود این گونه مراکز آموزش موسیقی اطلاع ندارند تا فرزندان خود را به طور رسمی وارد عرصه یادگیری موسیقی کنند. در حالی که شواهد نشان می دهد که به خصوص در سال های اخیر اقبال مردم به ویژه قشر فرهنگی و فرهیخته و حتی اقشاری با فرهنگ متوسط به موسیقی بسیار چشمگیر است.موسیقی به عنوان یک نیاز و نه تنها به عنوان تفنن و وقت گذرانی در جامعه نمود پیدا کرده است و هنرستان های موسیقی در تهران با کمبود امکانات،پاسخگوی مشتاقان این هنر نیستند و این امر در تاریخ آموزش آموزش موسیقی در ایران بی سابقه است. به طوری که می توان گفت که ربع قرن است که کمبود معلم در هنرستان ها و دانشگاه ها ،آموزش موسیقی را به مرز فاجعه بکشاند.


بنابراین یکی از عمده ترین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود موسیقی در کشور ، بی سرو سامانی هنرستان های موسیقی است.ضایعه ی تاسف بار تعطیلی هنرستان های موسیقی و بازگشایی آنها در سال های بعد با وضعیتی اسف بار ،صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر موسیقی علمی و آکادمیک ایران وارد کرد و موجب قطعه زنجیره پرورش و تربیت موسیقی دان در کشور شد و این امر به دل مردگی و نا امیدی بیشتر موسیقی دانان کمک کرد.

هنرستان موسیقی- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

از سوی دیگر اداره کل آموزش هنری که وظیفه اصلی آن نظارت بر آموزش هنرهاست،مراکز موسیقی از جمله هنرستان های موسیقی و آموزشگاه های آزاد موسیقی را زیر نظر دارد و مسئول تامین نیازمندی های پرسنلی و تجهیزانی و به طور کلی وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز هنرستان هاست. این اداره در طی سالیان گذشته چنان دچار سردرگمی و بی برنامگی شده که از برآوردن ابتدایی ترین نیازهای آموزش هنرستان ها هم عاجز مانده و با ندانم کاری سبب تقلیل برنامه آموزشی هنرستان ها به عنوان تنها مرکز آموزش آکادمیک موسیقی کشور به پایین ترین سطح ممکن شده است.سال هاست که هنرستان های موسیقی از کمبود امکانات آموزشی ،فضا و مکان مناسب،استادان با تجربه و .... رنج می برند و با این حال این اداره کل،از برآوردن این نیاز ها عاجز بوده است.به همین دلیل فارغ التحصیلان هنرستان ها به طور عمده فاقد کارایی لازم هستند و به عنوان یک نوازنده ی مبتدی هم قادر به نوازندگی در ارکستر ها نیستند.

به علاوه نبود برنامه ریزی منسجم و هماهنگ در میان مراکز هنری که با موسیقی ارتباط دارند تاثیرات منفی و سو خود را به اشکال مختلف در گوشه و کنار نشان داده است. هنرستان های موسیقی که مراکز اصلی تربیت متخصصین موسیقی آینده ی کشور هستند،بیشترین لطمات را از این پراکندگی و آشفتگی و بی برنامگی خورده اند.ضرباتی که طی سالیان گذشته بر پیکر ناتوان هنرستان های موسیقی وارد شده است به سادگی و به زودی قابل جبران نیست.وضعیت نظام آموزشی،امکانات مالی،وسایل مورد نیاز،مکان آموزشی و کمبود استاد در هنرستان های موسیقی چنان دچار نابه سامانی شده که به سختی می توان باور کرد که با امکانات فعلی و شرایط موجود بتوان قدم مثبتی برای احیای هنرستان موسیقی برداشت. طبیعی است تا زمانی که هنرستان های موسیقی به درستی سازماندهی نشده و کادر آموزشی ورزیده برای آن استخدام نشود و شرایط و امکانات لازم برای یک مرکز هنری- آموزشی فراهم نیاید، نمی توان به تغییرات بنیادی و ریشه ای در موسیقی کشور امیدوار بود. به عباریتی دیگرتا زمانی که هنرستان های موسیقی به روال طبیعی و واقعی خود باز نگردند و مورد توجه واقعی و جدی قرار نگیرند، نمی توان آینده ی درخشان تری را نصیب ملت ایران خواهد کرد.

به طور طبیعی برای موضوعی که بیشتر ارزش قائل باشید برای آن بودجه ، فضا،امکانات و برنامه ریزی بیشتری فراهم خواهید کرد و برعکس آن هم صادق است.یعنی اگر برای موضوعی ارزش کمی قائل شویم کم کم فراموش می شود یا شرایط گسترش پیدا نمی کند.بر این اساس وضعیت هنرستان های موسیقی نتیجه ارزشی است که به آن داده شده است.


تولید و تالیف توسط آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین


نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی