الگوهای آموزش موسیقی (بخش سوم)

در ادامه مطالب قبلی در اینجا به روش های دیگر آموزش موسیقی کودک که در دنیا وجود دارد می پردازیم:

زولتان کودای- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

زولتان کودای

زولتان کودای مجارستانی به خاطر ضعف آموزش موسیقی در کشورش اقدام به تدریس روشی در جهت ارتقای سطح آموزش موسیقی کرد. او سواد موسیقی را در سه جنبه ی خواندن ،نوشتن و تفکر موسیقی رشد داد و به همین دلیل سنین سه تا پنج سالگی را از لحاظ تربیت موسیقی نسبت به سنین دیگر ترجیح داد. او اهمیت فراوانی برای سلفژ، آواز خوانی گروهی، ترانه های محلی و بازی های آوازی قائل بود. کودای نیز برای شروع آموزش از همان نت های mi,sol استفاده می کرد و برای آموزش دیگر نت ها علایم (حرکتی دست) که ابداع یک معلم انگلیسی به نام (جان اسپنسر کورون)بود، به کار می برد و سعی می کرد با این روش ساده در دل کودکان کم سن و سال نفوذ کند و موسیقی را به آنها بیاموزد.کودای هم فواصل پنج تایی (پنتاتونیک)را برای کودکان مناسب تر از دیگر فواصل می دانست و معتقد بود، فواصل نیم پرده ای برای کودکان نامناسب است.


روش سوزوکی (موسیقی کودک)- آموزشگاه هنر ایران زمین

سوزوکی

روش سوزوکی بر اساس این اعتقاد بود که توانایی موسیقایی،استعداد ذاتی نیست،بلکه قابلیتی است که می توان آن را پرورش داد. از نظر او توانایی بالقوه ی کودکان رشد خواهد کرد،به شرط آنکه برای آنها تعلیم درست و محیط فراگیری مناسبی فراهم شود. او آموزش موسیقی را همانند آموختن زبان مادری می دانست و معتقد بود ، کودکان در اثر شنیدن مکرر لغات مختلف که توسط مادران ادا می شود،خیلی زود این لغات را یاد می گیرند و قسمتی از حافظه ی آنها شکل می گیرد و ظرف مدت چند سال به زبان مادری خود سخن خواهند گفت که تعجب همگان را بر می انگیزد.سوزوکی این تئوری را در خصوص آموزش ویلن به کار برد و به تمام کودکان قطعات باخ ،ویوالدی،هندل و موزارت را آموخت و آنها خیلی زود یاد گرفتند،قطعاتی را که به وسیله ی شنیدن ملودی های کوتاه،که بارها تکرار می شدند،بنوازند،تا اینکه بالاخره کل اثر را حفظ کنند.بدین ترتیب اگر هزاران کودک از سراسر کشور دور هم جمع می شدند،قادر بودند بدون داشتن تمرین قبلی با هم گروه نوازی کنند.او به آموزش ذهنی اعتقادی نداشت و معتقد به آموزش شفاهی بود.یکی از ویژگی های روش سوزوکی شروع زود هنگام آموزش است.سوزوکی پیشنهاد کرد که آموزش رسمی اغلب از سه یا چهار سالگی صورت پذیرد.او آموزش را متکی بر سه محور(معلم،کودک و والدین)می دانست. در روش او نیازی نیست که والدین حتما موسیقی دان باشند،بلکه به آنها قدم به قدم آموزش داده می شود تا به کودک در منزل کمک کنند.جنبه دیگر روش سوزوکی به تاخیر انداختن نت خوانی و آشنایی با شکل های اصلی موسیقی است و تا زمانی که مهارت های شنیداری و تکنینک سازی کودکان کاملا تثبیت نشده باشد ،این عمل به تاخیر می افتد.

مانهاتان ویل

در ایالات متحده آمریکا بعد از تاسیس کالج مانهاتان ویل موسیقی در یک مجموعه ی بزرگ تر و گسترده آموزش داده می شد.هدف این کالج تنها آموزش موسیقی نبود،بلکه موسیقی به یک گروه بزرگ تر،هنر و ادبیات و آموزش و پرورش تعلق گرفت.آنها قصد داشتند هنر و ادبیات آموزش و پرورش را در ایالات متحده به سطحی برتر ارتقا دهند. به همین خاطر یک طرح تحقیقاتی به نام (اینتر اکشن ) یا تاثیر متقابل تصویب کردند که این طرح برنامه ی آموزشی موسیقی از کودکستان تا آموزش عالی را تحت پوشش خود قرار می داد. در این روش ترکیبی از روش های موجود مورد بررسی قرار می گرفت و اساس فعالیت ها و خلاقیت در روش مانهاتان مانند روش مونته سوری بر منبای کشف و یافته های شخصی بنا می شود . در این سیستم کودکان هم سن،یافته ها و تجربیات شخصی خود را باهم مقایسه می کنند و باید صداهای موسیقی را مثل یک آهنگ در نظر بگیرند و با آن سرو کار داشته باشند، آموزش معلم در این سیستم در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.کنسرواتوارهای مختلف آمریکا نیز به همین معلمان بسیار ورزیده ای در این زمینه تربیت کردند.

ادگار ویلمز- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

ادگار ویلمز

ادگار ویلمز معتقد بود آموزش موسیقی از رحم مادر شکل می گیرد و نخستین آوازهایی که کودک فرا می گیرد، در بطن مادر است بنابراین ما از محدوده ی کودکی هم خارج می شویم و به زمان قبل از تولد می رویم،بهترین شرایط اجتماعی،شرایطی است که خانواده به وجود می آورد. در سیستم ویلمز با دو عامل کودک و خانواده روبه رو هستیم.بنا به اعتقاد ویلمز هیچ گونه فعالیت جدی آموزشی موسیقی را تاقبل از شش سالگی باید موسیقی دان بشود،البته نه به معنای توانایی اجرای یک ساز،بلکه از نظر شناخت موسیقی و درک بنیان های اساسی آن.ویلمز بنیان اساسی موسیقی را شامل سه مقوله ی (ریتم.ملودی و هارمونی)می دانست.ما در روش ویلمز به یک معلم بسیار ورزیده و یک روش کار آزموده و یک خانواده توانا نیازمندیم،به همین منظور ویلمز آموزش خود را در مهد کودک ها، متمرکز میکند. آموزش هایی که از شش سالگی در مدارس شروع می شود،برای ویلمز تمام شده است.


تولید و تالیف توسط آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین


نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی